AILEN (17/06/2011)

Hà Nội 

Địa chỉ:           Tầng 8, tháp B, Vincom,
                       191 Bà Triệu
Điện thoại:      (84-4) 3974 3291

Fax:                (84-4)  3974 3295

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 
                       8h30 - 16h30

CỘNG HOÀ SÉC (11/06/2005)

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh   (Tổng Lãnh sự)

Địa chỉ:        15 Chu Văn An
Điện thoại:  
(84-4) 3845 4131

Fax:             (84-4) 3823 3996

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6:
09h00 - 12h00 & 13h00 - 16h00

Địa chỉ:        28 bis Mạc Đĩnh Chi, Q 1

Điện thoại:   (84-8) 3829 0585

Fax:             (84-8) 3827 7696
Email:           hochiminh@honorary.mzv.cz

HUNGARY (11/06/2005)

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh   (Tổng Lãnh sự)

Địa chỉ:           Tầng 12 toà nhà Daeha,
                       360
Kim Mã

Điện thoại:      (84-4) 3771 5714/ 5

Fax:                (84-4)  3771 5716

Email:              hungemb@hn.vnn.vn

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5

8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00

Thứ 6 : 8h30 - 13h30

Địa chỉ:     22 Phùng Khắc Khoan, Q 1

Điện thoại:      (84-8) 3829 0130

Fax:                (84-8) 3829 2410

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 : 8h00 - 17h00

Thứ 6 : 8h00 - 12h00

PHẦN LAN (11/06/2005)

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh   (Tổng Lãnh sự)

Địa chỉ:          Tòa nhà Central,
                      
31 Hai Bà Trưng

Điện thoại:     (84-4) 3826 6788

Fax:               (84-4) 3826 6766

Email:             sanomat.han@formin.fi
Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5:
8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Thứ 6: 8h00 - 13h00

Địa chỉ:           Phòng 501, 5/F,
                       Sailing Tower
                       111A Pasteur, Q 1

Điện thoại:      (84-8) 38272 029

Fax:                (84-8) 3823 4436
Email:     tuanphung@vci-legal.comail
Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 17h00

ÐAN MẠCH (11/06/2005)

Hà Nội 

 Tp. Hồ Chí Minh (Văn phòng Thương mại - Kinh tế)

Địa chỉ:         19 Điện Biên Phủ

Điện thoại:    (84-4) 3823 1888

Fax:              (84-4) 3823 1999
Email:            hanamb@um.dk
Lịch làm việc:
Thứ 2 - thứ 5:
                       8h30 - 16h00
                       Thứ 6: 8h30 - 14h30

Địa chỉ:          Tầng 8 Sun Wah Tower,
                      115 Nguyễn Huệ, Q. 1
Điện thoại:     (84-8) 3821 9372/ 5
Fax:               (84-8) 3821 9371

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5:
                       8h30 - 16h00

                       Thứ 6: 8h00 - 15h00

ÐỨC (11/06/2005)

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh   (Tổng Lãnh sự)

Địa chỉ:         29 Trần Phú               

Điện thoại:    (84-4) 3845 3836/ 7

Fax:              (84-4) 3845 3838

Email:            info@hanoi.diplo.de

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6:
                       8h30 - 11h30

Địa chỉ:         126 Nguyễn Đình Chiểu, Q 3

Điện thoại:    (84-8) 3829 1967

Fax:              (84-8) 3823 1919             Email:      info@ho-chi-minh-stadt.diplo.de

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6:
                       8h30 - 11h30

SINGAPO (11/06/2005)

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh   (Tổng Lãnh sự)

Địa chỉ:        41 - 43 Trần Phú

Điện thoại:   (84-4) 3848 9168

Fax:             (84-4) 3848 9178

Email:        singemb_han@sgmfa.gov.sg

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6:

08h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00

Địa chỉ:       65 Lê Lợi, Q 1

Điện thoại:  (84-8) 3822 5174

Fax:            (84-8) 3914 2938

Email:          singcg_hcm@sgmfa.gov.sg

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6:

8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h00

THỤY ÐIỂN (11/06/2005)

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh   (Lãnh sự)

Địa chỉ:           2 Núi Trúc

Điện thoại:      (84-4) 3726 0400

Fax:                (84-4) 3823 2195
Email:             
ambassaden.hanoi@foreign.ministry.se

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5:
                      
08h00 - 17h00
Thứ 6 : 8h00 - 13h30

Địa chỉ:         8A/11 D1 
                     Thái Văn Lung, Q 1

Điện thoại:    (84-8) 3823 6800

Fax:              (84-8)  3823 6817

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6:
                       9h00 - 12h00

THỤY SĨ (11/06/2005)

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh   (Tổng Lãnh sự)

Địa chỉ:     Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt

Điện thoại:      (84-4) 3934 6589

Fax:                (84-4) 3934 6591    

Email: vertretung@han.rep.admin.ch

Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5:
8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h30

Thứ 6 : 8h30 - 12h30

Địa chỉ:          1, đường 14, Q. 2

Điện thoại:     (84-8) 3744 6996 

Fax:               (84-8) 3744 6990
Email:             wafler@hcm.vnn.vn
Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6:
8h00 - 12h00 & 13h30 - 17h00