Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội lễ hò khoan
Thời gian: 29/2 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Đặc điểm: Hò khoan gồm 9 mái (làn điệu), mỗi mái ứng với một loại công việc. Vào đêm hội hò khoan, nam nữ đua tài đối đáp.
TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM