Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Mỹ An

Thời gian: 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Trường Giang, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng suy tôn: Tướng Vũ Thanh (đánh giặc Tống, thời nhà Lý).
Đặc điểm: Đánh trận giả, tung lộc (lễ vật), cướp cầu may, thi làm bánh.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM