Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Hữu Chất

Thời gian: 9/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng suy tôn: Trương Hống, Trương Hát.
Đặc điểm: Hát quan họ, chơi kéo co.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM