Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội lăng Cá Ông - Bà Chiểu

Thời gian: 30/7 - 1/8 âm lịch.
Địa điểm: Lăng Ông, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng suy tôn: Lê Văn Duyệt và phu nhân.
Đặc điểm: Lễ cầu yên, diễn xướng của nhiều nhân vật.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM