Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Thị xã Quảng Yên

Diện tích: 331,9 km2
Dân số (2001): 131.026 người
Ðơn vị hành chính: Thị xã Quảng Yên có 19 phường, xã
- Phường: Quảng Yên, Yên Giang, Cộng Hòa, Đông Mai, Minh Thành, Hà An, Tân An, Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Phong Hải
- Xã: Hiệp Hòa, Sông Khoai, Tiền An, Hoàng Tân, Cẩm La, Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong

Dân tộc: Chủ yếu là người Việt (Kinh)

Thị xã Quảng Yên nằm ở phía tây của Quảng Ninh. Phía bắc tiếp giáp với thành phố Uông Bí và huyện Hoành Bồ; phía tây và nam giáp huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), phía đông giáp cửa Nam Triệu, đảo Cát Hải (Hải Phòng). Cư dân Quảng Yên hầu hết là người Việt (Kinh). 

Quảng Yên là vùng đất cổ, nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích và danh thắng, nhiều đình chùa, miếu, nhà thờ họ... Phong tục tập quán, hội hè ở Quảng Yên rất đặc trưng cho người dân vùng đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. Một số di tích quan trọng như đình Phong Cốc, miếu Tiên Công, bãi cọc Bạch Ðằng, Cây Lim - Giếng Rừng, đình Trung Bản... đã được xếp hạng quốc gia, đó là tiềm năng cho ngành du lịch của huyện phát triển. 

Kinh tế của Quảng Yên theo mô hình nông - ngư - công nghiệp. Ðánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản mang lại nguồn thu đáng kể. Công nghiệp có một số cơ sở chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng. Quảng Yên đã và đang tập trung xây dựng, tôn tạo nhiều di tích và các cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM