Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Kim Đằng

Thời gian: 17/11 âm lịch.Địa điểm: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là Tế Thế Hộ quốc và Môi Nương Trình Thục phu nhân, giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân.
Đặc điểm: Lễ tưởng niệm ngày hóa của Thành hoàng làng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM