Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Tát Giang (Hội hát đúm đêm trên sông)

Thời gian: 10 - 15/8 âm lịch.

Địa điểm: Xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Đặc điểm: Người hát bơi thuyền trên sông, bài hát tự nghĩ ra, hát thi liền 3 đêm, ai không đối nổi là bị thua cuộc.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM