Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Khai giảng khóa tập huấn Đào tạo viên về Quản lý Khách sạn tại Hà Nội
Ngày 06/05/2014, khóa tập huấn Đào tạo viên về Quản lý Khách sạn do Dự án EU tổ chức đã chính thức khai giảng tại Hà Nội.