Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 620.000 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 4 tháng năm 2012 ước đạt 2.493.726 lượt, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011.

 Xem thêm:

Nguồn: