Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2012
Cập nhật: 03/05/2012
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 620.000 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 4 tháng năm 2012 ước đạt 2.493.726 lượt, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê