Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2014
Cập nhật: 26/05/2014
Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 674.204 lượt, giảm 9,62% so với tháng trước và tăng 20.66% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 5 tháng năm 2014 ước đạt 3.748.109 lượt, tăng 26,07% so với cùng kỳ năm 2013.
Tổng cục Thống kê