Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2013
Cập nhật: 28/11/2013
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 731.034 lượt, tăng 16,3% so với tháng 10/2013, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2013 ước đạt 6.850.003 lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê