Cập nhật: 02/10/2015
Sông Hương - Huế
Sông Hương - Huế (08/09/2015)
Khám phá Cần Thơ
Khám phá Cần Thơ (20/08/2015)
Quan Lạn
Quan Lạn (27/04/2015)