Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. Tp.PLEIKU

Bản đồ tỉnh Gia Lai