Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ THỪA THIÊN HUẾ
Tên thành phố.................. TP HUẾ

Bản đồ chi tiết Tp Huế