Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  BẾN TRE
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Bến Tre