Hà Nội

15-17°C

Hải Phòng

14-16°C

Hạ Long

14-17°C

Lào Cai

16-20°C

Huế

18-22°C

Đà Nẵng

21-27°C

Nha Trang

22-31°C

Pleiku

17-32°C

Cần Thơ

24-34°C

Đà Lạt

12-28°C

Phú Quốc

27-28°C

Tp.HCM

23-35°C