E-mail | Hộp thư góp ý | Liên kết Web | Sơ đồ Web

 Trang chủ | English | Français | 日本語 | 中文

Quang cao
Quang cao

Khách sạn tại Quảng Bình
(Mã vùng:84-52)

Khách sạn Ban Mai
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, biển Nhật Lệ,
Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 810755 / 810756 / 0982 336 040
Fax: 810757
Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình 
Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3822 276 Fax: 3822 404
Khu nghỉ mát Sun Spa  
Địa chỉ: Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3842 999 Fax: 3842 555
Khách sạn Phong Nha 
Địa chỉ: 5 Trương Pháp, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3824 971 Fax: 3824 973
Khách sạn Đá Nhảy
Địa chỉ: Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Điện thoại: 3656 781/ 3656 782 Fax: 3656 785
Khách sạn Đồng Hới
Địa chỉ: 50 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3822 298/ 3825 156 Fax: 3828 117
Khách sạn An Linh
Địa chỉ: 38 Dương Văn An, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3820 297 Fax: 3820 297
Khách sạn Cosevco Nhật Lệ
Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3822 180/ 3840 088 Fax: 3840 392
Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3822 347 Fax: 3822 543
Khách sạn Mỹ Ngọc
Địa chỉ: 5 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3820 125 Fax: 3820 125
Khách sạn San Hô Đỏ - Quảng Bình
Địa chỉ: 119 Trương Pháp, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3824 971 Fax: 3824 973
Khách sạn Tân Bình
Địa chỉ: 1 Lê Lợi, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3822 181 Fax: 3823 132
Nhà khách ga Đồng Hới
Địa chỉ: Ga Đồng Hới, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3844 749 Fax: 3844 748
Nhà khách Lương thực Quảng Bình
Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3822 350 Fax: 3822 356
Nhà khách Ngân hàng Đầu tư
Địa chỉ: 3 Nguyễn Trãi, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3823 076 Fax: 3822 444
Nhà khách Phương Nam
Địa chỉ: 36 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 3823 194
Nhà khách Phong Nha
Địa chỉ: Sơn Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình
Điện thoại: 675016 Fax: 675016

Copyright © Tổng cục Du lịch Việt Nam
Webmaster: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: Trung tâm Thông tin du lịch