Việt Nam - Đất nước con người | Du lịch | Thông tin cần thiết | Dịch vụ | Tin tức - Sự kiện

Liên hệ quảng cáo


 

Tại Hà Nội
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Q. Đống Đa.
Điện thoại: (84-4) 3942 1812/ 3942 2246; Fax: (84-4) 3826 3956
E-mail:
titc78@vietnamtourism.gov.vn
 
     

 

Tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 58 Phan Chu Trinh.
Điện thoại: (84-511) 3897 543/ 897 544; Fax: (84-511) 3897 543
E-mail:
mt-titc@vietnamtourism.com
 
     
  Tại Tp Hồ Chí minh
Địa chỉ: Tầng 7, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Điện thoại: (84-8) 3821 6065; Fax: (84-4) 3821 8022
E-mail:
titcpromotion@hcm.vnn.vn
 
Bottom