Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Đài Tiếng nói Việt Nam

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38255694 - (84-4) 38265367

Fax: (84-4) 38265875

Email:

Website: http://tnvn.gov.vn

Địa chỉ: Số 01 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38455102 - (84-4) 3855850

Fax: (84-4) 37331994

Email:

Website: http://bqllang.gov.vn

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam

Địa chỉ: Số 07 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39347965 - (84-4) 39344238

Fax: (84-4) 39344169

Email:

Website: http://baohiemxahoi.gov.vn

Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38252931

Fax: (84-4) 38252984

Email:

Website: http://news.vnanet.vn

 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đài Truyền hình Việt Nam

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37564434

Fax: (84-4) 38361194

Email:

Website: http://npa.org.vn

Địa chỉ: Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38355931 - (84-4) 37715401

Fax: (84-4) 38350882

Email:

Website: http://vtv.vn

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Viêt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Địa chỉ: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37564333 - (84-4) 38363122

Fax: (84-4) 37564483

Email:

Website: http://www.vast.ac.vn

Địa chỉ: Số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62750277

Fax: (84-4) 62730450

Email:

Website: http://www.vass.gov.vn

Nguồn: Chinhphu.vn