Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


 

Giá vé đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách (đơn vị tính: 1.000 VNĐ)

 
Tàu khách SE1: Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, khởi hành lúc 19:30

Tàu khách SE3: Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, khởi hành lúc 22:00

Tàu khách SE5: Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, khởi hành lúc 09:00

Tàu khách SE7: Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, khởi hành lúc 06:00

Tàu khách TN1: Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, khởi hành lúc 13:10