ÐỨC
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh (Tổng Lãnh sự) Địa chỉ: 29 Trần Phú Điện thoại: (84-4) 3845 3836/ 7 Fax: (84-4) 3845 3838 Email: info@hanoi.diplo.de Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 11h30 Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Q 3 Điện thoại: (84-8) 3829 1967 Fax: (84-8) 3823 1919 Email: info@ho-chi-minh-stadt.diplo.de Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 11h30