Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3821 480

 

Bệnh viện Đà Nẵng

Địa chỉ: 124 Hải Phòng Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3821 118

 

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3624 283

 

Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành Phố

Đà Nẵng

Địa chỉ: 9 Trần Thủ Độ, Q. Cẩm Lệ

342 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3696 123/ 3550 989

Fax: (84-236) 3696 123