Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ:    122 Hải Phòng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3823 643

 

Bệnh viện Da liễu

Địa chỉ:      91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3756 951

Fax:           (84-511) 3756 970

 

Bệnh viện Đà Nẵng

Địa chỉ:      103 Quang Trung, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3821 118/ 3821 119

Fax:           (84-511) 3829 966

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Địa chỉ:     9 Trần Thủ Độ,
Q. Cẩm Lệ
, Tp.
Đà Nẵng
342 Phan Châu Trinh,
Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 3696 123/ 3550 989

Fax:          (84-511) 3696 123