Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Lỗ Khê

Thời gian: 5-7/4 và 13-15/11 âm lịch.
Địa điểm: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Vợ chồng ông Đinh Dự và bà Mãn Hoa Đường (dạy nghề hát ả đào).
Đặc điểm: Giỗ tổ nghề ca trù có tế lễ và múa hát.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM