Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Hậu Trung, Hậu Thượng

Thời gian: 25/3 âm lịch.

Địa điểm: Xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Lý Bí và Hoàng Hậu.

Đặc điểm: Lễ rước và tế lễ, đấu vật.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM