Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Hạ Đôi

Thời gian: 15/3 âm lịch.
Địa điểm: Làng Hạ Đôi (xã Tiên Thanh) và làng Cẩm Khê (xã Toàn Thắng), huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng.
Đặc điểm: Tế Thành hoàng bản thổ, lễ xuống đồng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM