Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Lương (chùa Trăm Gian)
Hội chùa Lương (chùa Trăm Gian)
Thời gian: 13 - 16/3 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Đối tượng suy tôn: Trần Vũ, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cấp - 4 tổ từ Cổ Lễ sang đây khai khẩn, lập ấp năm 1486.
Đặc điểm: Lễ kỳ yên, cầu phúc, lễ phật, rước kiệu.
TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM