Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chùa Bồ

Thời gian: 7/3  âm lịch.

Địa điểm: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Thờ Phật, Mẫu, Hai Bà Trưng, Trần Lãm tướng quân.

Đặc điểm: Lễ Phật, dâng hương, kể hạnh.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM