Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Bổ Đà

Thời gian: 16-18/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng suy tôn: Phật, Thánh linh Thần tướng.
Đặc điểm: Hành hương lễ phật.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM