Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Sàn

Thời gian: 27/2 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Đặc điểm: Lễ Phật, có lập đàn lễ đón cờ thập phương, cúng dâng Tam Bảo, Đức Ông, thập điện, lễ Tổ, lễ Mẫu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM