Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Thượng Phúc

Thời gian: 16/2 âm lịch, 14/4 và 27/4 âm lịch.

Địa điểm: Làng Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Hoàng tử Lý Thầm, thiền sư Hồ Bà Lam.

Đặc điểm: Thi bơi thuyền trên sông, năm thì bơi thuyền gỗ, năm bơi thuyền thúng. Thổi cơm thi, đôi nam nữ vừa đi vừa thổi cơm, vừa múa. Buổi tối có hát trống quân trên thuyền.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM