Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Thị Tứ

Thời gian: 12/2 âm lịch.
Địa điểm: Nhà thờ họ Đào, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đối tượng suy tôn: Đào Giã Tượng, tổ nghề truyền cho làng rèn nông cụ.
Đặc điểm: Lễ cúng tổ sư nghề rèn, ca hát.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM