Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội đình Ngũ Giáp

Thời gian: 01/2 đến 03/2 âm lịch (chính hội 02/2)

Địa điểm: Đình Ngũ Giáp, làng Đoài, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng làng Lữ Gia.  

Đặc điểm: Rước kiệu, tế lễ, văn nghệ, đánh cờ, bắt vịt ...

Đình Ngũ Giáp (còn gọi là đình Dày hay đình Hạ Trì), thờ Tể tướng Lã Phủ Quân (Lữ Gia) thời Vua Triệu. Theo thần phả để lại, Lã Phủ Quân sinh ra trong gia đình quyền quý, có tướng mạo khôi ngô, văn võ song toàn. Khi thi đỗ kì thi Hương, ông được Vua Triệu ban chiếu chỉ cho về vùng ngoại ô kinh thành để dạy học cho dân.

Khi nhà Hán kéo quân sang xâm lược, Lã Phủ Quân được triều đình cử cầm quân đánh giặc. Đến trang Hạ Trì (nay là làng Đoài, xã Liên Hà), ông cho tuyển mộ thêm quân, lập các tuyến phòng thủ. Sau do thế giặc mạnh không địch nổi, Lữ Gia đã hy sinh. Để tưởng nhớ đến công ơn của ông, nhân dân trang Hạ Trì đã lập đình thờ phụng và tôn ông làm Thành Hoàng làng. 

 Lễ hội đình Ngũ Giáp được tổ chức trong ba ngày, từ 01 đến 03/2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Thành Hoàng làng Lữ Gia. Lễ hội thu hút rất đông nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

 Diễn biến hội chính

Ngày 01/2 

Buổi sáng, lễ bao sái, mộc dục tượng và lễ tế mở cửa đình được tổ chức. Buổi chiều, đội tế nam tiến hành lễ tế, đội tế nữ làm lễ dâng hương tế Thánh.  

Ngày 02/2 (Chính hội)

Buổi sáng, các thôn rước kiệu ra đình. Sau đó, đội tế nam tiến hành lễ tế Thánh. Buổi chiều, đội dâng hương nữ làm lễ tế Thánh. Buổi tối, các chương trình giao lưu văn hóa và văn nghệ được tổ chức tại sân đình.

Ngày 03/2

Buổi sáng, các thôn rước lễ lên đình và lần lượt tiến hành tế Thánh. Buổi chiều, đội dâng hương nữ của các thôn tiếp tục tiến hành dâng hương tế Thánh. Đến xế chiều, đội tế nam làm lễ tế giã hội.

Trong những ngày lễ hội diễn ra rất nhiều trò chơi, hoạt động văn hóa như: hát quan họ, hát chèo, hát văn, thi cờ tướng, chọi gà, bắt vịt, tổ tôm điếm, bóng đá …

 TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM