Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Yên Cư

Thời gian: 20/8 âm lịch.

Địa điểm: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng suy tôn: Trần Hưng Đạo, phu nhân cùng các quận chúa.

Đặc điểm: Rước kiệu qua sông Đáy tới làng Phú Hào.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM