Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Thị Cầu

Thời gian: 7 - 16/8 âm lịch. Chính hội 10/8 âm lịch.
Địa điểm: Đền Kim, phường Thị Cầu, thành phố  Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng suy tôn: Thánh Tam Giang.
Đặc điểm: Lễ rước nước từ sông Cầu lên đền, rước kiệu, rước Thánh từ đền Kim sang chùa và đình, hát thờ vào đêm 8/8 âm lịch, thi làm cỗ (món ăn mới lạ, ngon, sạch, bày đẹp sẽ đoạt giải), thi làm cỗ liên quan đến nghi thức cầu mưa, thi thả chim bồ câu.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM