Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Cao Đài
Thời gian: 22/7 âm lịch.
Địa điểm: Làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Đối tượng suy tôn: Thái sư Trần Quang Khải và công chúa Phụng Dương (phu nhân)
Đặc điểm: Rước thần, tế lễ, diễn tích: thuyền chài bắt giặc, bà chúa Mường thổi cơm cho quân lính và các trò chơi: đấu vật, bơi trải, bắt vịt, thi dệt vải.
TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM