Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Nhượng bạn

Thời gian: 30/6 âm lịch.

Địa điểm: Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng suy tôn: Bà Hoàng Càn (cung phi Trần Duệ Tông thế kỷ 14), ông Đông Đạo (sáng tạo ra bánh lái thuyền).

Đặc điểm: Dựng đàn lễ ở bên sông, dâng hương, cầu khấn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM