Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Bùi

Thời gian: 28/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Bùi, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng suy tôn: Đức Phật.
Đặc điểm: Lễ phật và hát quan họ trên thuyền.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM