Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội đền phò mã (Đền Dẹo)

Thời gian: 15/1 âm lịch.
Địa điểm: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.
Đối tượng suy tôn: Danh tướng Lại Văn Thành, tướng giỏi thời nhà Trần (chống Nguyên Mông, được phong Đô úy Thượng phẩm đại liên ban).
Đặc điểm: Lễ tế tưởng nhớ công tích của danh tướng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM