Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chợ làng An Điện (An Quỹ)

Thời gian: 10 - 12/1 âm lịch.

Địa điểm: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Đặc điểm: Chợ xuân bán hàng hóa và vui chơi. Vùng đất chèo, nhiều nghệ nhân giỏi, đẹp, hát chèo các ngày 11 và 12/1.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM