Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Bồ Sơn

Thời gian: 9 - 12/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Bò, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Đặc điểm: Mời chạ kết nghĩa tới, hát nghi lễ, hát giao duyên.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM