Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Từ Hả

Thời gian: 8/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng suy tôn: Tướng Vũ Thành (có công trong cuộc kháng chiến chống quân Tống (thế kỷ 11).
Đặc điểm: Lễ diễn xướng chiến công của tướng Vũ Thành, thi múa sư tử và chồng người, hát xoong hao - điệu tình ca dân tộc Dao, thi đấu vật. Hội đền có sự tham gia diễn chèo của nhiều phường chèo trong vùng nên còn gọi là Hội phường chèo.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM