Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội chen làng Nga Hoàng

Thời gian: 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Nga Hoàng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng suy tôn: Linh Sơn Mỵ Nương.
Đặc điểm: Nam nữ chen nhau cả khi tế lễ và rước thần quanh làng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM