Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Lạng

Thời gian: 6 - 11/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Đối tượng suy tôn: Đỗ Dô (Thiền sư thời Lý).
Đặc điểm: Tục rước kiệu từ đền về đình, trên đường có rắc hoa (chặn đường ma, quỷ không cho vào làng), thi đấu vật, thi cỗ chay, cỗ mặn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM