Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Tô Xuyên

Thời gian: 6/1 âm lịch.

Địa điểm: Xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Hùng nghĩa hầu (phò mã nhà Trần).

Đặc điểm: Vui chơi đầu xuân, bán bánh oản hình mặt trời, mặt trăng. Chơi trò bắt rắn, đuổi hổ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM