Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Đông Hồ

Thời gian: 15/3 âm lịch.
Địa điểm: Làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng, tổ nghề.
Đặc điểm: Trưng bày và bán tranh dân gian Đông Hồ trong sân  đình. Dựng một cầu bằng tranh trong đình tượng trưng cho sự giao lưu, hòa hợp.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM