Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội Dương Xá

Thời gian: 5 - 6/1 âm lịch.

Địa điểm: Xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Trần Nhật Hiệu tướng quân.

Đặc điểm: Hát chầu văn, thi lễ vật "cỗ cá".

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM