Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội làng Miên

Thời gian: 4/1 âm lịch.

Địa điểm: Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Thành hoàng bản thổ - Bà Chúa Bèo Dâu.

Đặc điểm: Hội trình nghề với 4 trò: Sỹ, Nông, Công, Thương hài hước, cầu cho nghề nông thịnh vượng. Trò vui nhất là cày bừa, cấy lúa đùa nghịch trên ruộng cạnh đình.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM