Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Đồng Kỵ

Thời gian: 4/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng Hùng Huy Vương.
Đặc điểm: Lễ rước mô hình quả pháo (được gọi là ông Quan Đám).

Thành hoàng làng là Hùng Huy Vương, một tướng giỏi của vua Hùng thứ 6 có công theo Thánh Dóng đánh giặc Ân xâm lược. Hội làng tổ chức lễ rước ông Quan Đám, đồng thời còn kết hợp làm lễ chúc thọ, lễ khao lão. Ngày xưa hội làng có tục rước pháo, ngày nay là rước mô hình quả pháo - như một cách nhớ nghề của làng. Trong ngày hội còn có trò đấu vật, chọi gà, hát đối đáp, thi thổi cơm, thi đọc chúc văn bằng chữ Hán, chữ Nôm ca ngợi thành hoàng làng.

 

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM