Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
 
Hội đình Tích Sơn

Thời gian: 3/1 âm lịch.

Địa điểm: Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng suy tôn: 7 thần Lỗ Bình Sơn.

Đặc điểm: Tục, trò thi ném lợn, thi nấu cơm, thi kéo co nam, nữ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM